Ses Kısıklığı


Ses kısıklığı (disfoni) hastalar tarafından kullanılan bir tanımlama olup larinks(gırtlak) hastalıklarının en önemli semptomudur. Ses kısıklığı, sosyal ve profesyonel iletişimi bozacak düzeyde ses kalitesindeki anormallik olarak da tanımlanmaktadır. Ses kısıklığı kategorisine dahil edilen yakınmalar genellikle volüm(ses düzeyi) kaybı, sesin tonunda değişiklik, ses yorgunluğu, takılma hissi ve sesin aralıklı olarak kesilmesi şeklindedir. Toplumun yaklaşık üçte biri hayatının bir aşamasında ses kısıklığı sorunu yaşamaktadır. Ses kısıklığı her iki cinsiyet ve her yaş grubunda görülebilen bir semptom olmakla birlikte, öğretmen ve yaşlı yetişkinler gibi belli gruplarda daha sık gözlenir. Hayat ve sağlık kalitesi üzerine olumsuz etkisi dışında üretkenlik ve iş gücü kaybına yol açan ses kısıklığına sıklıkla iyi huylu ve kendini sınırlayan durumlar neden olmakla birlikte, bazen daha ciddi veya ilerleyici durumların ortaya çıkış belirtisi olarak da karşılaşılabilir. Toplumda görülen ses kısıklığının en sık sebebi akut larinjittir (gırtlak iltihaplanması veya tahrişi). Çoğunlukla virüs kaynaklı üst solunum yolu hastalıklarına bağlı olarak gelişir. Bunun dışında sesin aşırı veya yanlış kullanımı gibi nedenlerle de ortaya çıkabilir. Akut larinjit kendi kendini sınırlayıcı bir rahatsızlık olup 7-10 gün içerisinde düzelir. Ses kısıklığında önerilen yöntemler ise şöyledir;

  • Ses dinlendirme,
  • Bol sıvı alımı,
  • Buhar uygulaması,
  • Sekresyonları (salgı) yumuşatmak için mukolitik (balgam sökücü) kullanımı
  • Pastil kullanımı önerilir.

Diğer Makaleler