Bağışıklık Sistemi Genetiği


Kalıtsal temelini incelediğimizde gen; nesilden nesile aktarılan belirli özellik veya durumlardan sorumlu birimdir. Tüm kalıtsal özelliklerimizi taşımasının sonucu olarak sistemsel eksiklerimiz, rahatsızlıklarımız da kuşaklar arasında aktarılmaktadır. Genler, insan büyümesinin ve gelişiminin yapı taşları olup, saç ve göz rengi gibi birçok özelliği kontrol ederler. İnsan genomundaki protein kodlayan gen sayısı 20.687 adettir. Genler tarafından üretilen proteinler organizmanın fiziksel özelliklerinin detayını, hangi hastalıklara yatkınlığımız olduğunu, davranışsal özelliklerimizi belirleyen bilgileri içermektedir.

İmmun sistem enfeksiyonlara karşı vücudun savunmasını sağlayan hücre, doku ve moleküllerin oluşturduğu bir sistemdir. İmmun sistemin temel görevi, vücuda yabancı olan antijenin tanınması ve buna karşı hızlı bir bağışık cevabın gelişmesinin sağlanmasıdır.

Bağışıklık tepkilerimizin çoğunun genetik, kişiselleştirilmiş olması genetik özelliklerimizin immun cevabın gelişme sürecinde de önemli rol oynadığını göstermektedir. Genler bağışıklık sisteminin çalışma şeklini veya tehditlere nasıl tepki vereceğini de etkiler. Örneğin; bir virüs gibi enfeksiyon etkenine yada astım gibi alerjik reaksiyonlara neden olan ev tozu akarı gibi bir alerjene kişiselleştirilmiş yanıtlar vermemiz genetik özelliklerimizin birbirinden farklı olmasının sonucudur.

Araştırmacılar, yapmış oldukları çalışmalarda bağışıklık sisteminin bazı patojenleri ve hatta bazı kanser hücrelerini reddedecek şekilde evrimleştiğini belirtmektedir.

Bağışıklık sistemi hücrelerinin üretimini düzenlemekten sorumlu genoma bağlı 53 bölge, 89 bağımsız gen varyantı keşfedilmiştir .Ayrıca, bu genlerden bazılarının ülseratif kolit, multipl skleroz, romatoid artrit ve çölyak hastalığı dahil olmak üzere çeşitli otoimmün hastalık riskinde de rol oynadığı bulunmuştur.

Araştırmacılar, bağışıklık sistemini etkileyen genleri ve otoimmün hastalık riskini anlamanın, bir bireyin ihtiyaçlarına bağlı olarak kişiselleştirilmiş tedaviler geliştirmeye yönelik ilk adım olabileceğini söylemektedirler.

 

Dr. Ayda YILMAZ Kurtsan İlaçları Grup Ürün Müdürü

Diğer Makaleler

Dr. Ayda YILMAZ Kurtsan İlaçları Grup Ürün Müdürü